Стани партньор !
E-mail адрес:
Парола:Безплатна регистрация
Забравена парола
Технология Plus Технология Plus

 Технология "Plus" – аудио / видео цифрови домофонни системи 

Използва се при следните цифрови инсталации:
 1.     По 4- жилна цифрова система - шина тип „ Bus”. Една от най-мощните на пазара.
 2.     По схема ( 3+ coax), когато системата е само с монитори, или по( 4+ coax) , когато е смесена – аудио и видео ( монитори и слушалки).
 3.     По схема ( 4 + ус.двойка)- в този случай се използва по един приемник EL 562 за всеки монитор.
Компонентите за аудио и видео домофонните цифрови системи по технология "Plus" са напълно съвместими. Това позволява всякакъв тип комбинации :
 1. Аудио с видео входни домофонни табла;
 2. Входни табла с отделни бутони за всеки апартамент, с табла с кодова клавиатура;
 3. Едни и същи входни домофонни табла за главни входове и за входове на сгради ( при комплекси );
 4. Входни табла от серия STADIO с такива от серия ROCK ( анивандал);
 5. Домофони с монитори и т.н.
Кодовите панели се програмират за работа на:
 1. Единични сгради с един вход,
 2. Единични сгради с няколко входа,
 3. Главни входове на селища от затворен тип, с по няколко сгради, всяка от които с по няколко входа
Във връзка с горното, важно е да се знаят основните параметри на домофонните системи по технология „ Plus”:
 1. Кодовият входен домофонен панел може да управлява до 255 сгради ( също с кодови панели), всяка от които с по 1000 апартамента.
 2. В случай, че вътрешните сгради имат входни домофонни табла с отделен бутон за всеки апартамент, тогава максималният брой на сградите се редуцира до 127, а броят на апартаментите във входовете с такива входни панели, може да бъде максимум до 120.
 3. Няма ограничение в броя на входовете на сградите, нито в броя на главните входове.
 4. Не са необходими никакви превключващи устройства при повече входни домофонни табла.
 5. Използвайте домофонни слушалки и монитори от модели "Plus" или "Uno".
 6. GOLMAR прави само цифрови монитори!
 7. До 3 вътрешни устройства ( домофони и монитори ) в един и същи апартамент, без допълнително захранване за тях.
 8. Възможност за интеркомна връзка между тях;
 9. Двустранна връзка с портиерски пулт ( охрана), включително „паник” повикване.
 10. В случай на системи, съдържащи монитори, или домофони от модели  "Uno" , максималният брой апартаментни устройства за системата се редуцира до 200, а общата дължина на инсталацията не може да бъде по-голяма от 200 метра, считано от входното домофонно табло до най-отдалеченото апартаментно устройство.
 11. За да се увеличи броя им, или за да се достигнат по- дълги разстояния, използвайте цифровите ретранслатори RD-Plus/Uno. Как?  Отговорът е:
 12. При вътрешните ( подчинени) входни панели на сградите от жилищния комплекс, използвайте по един цифров ретранслатор RD-Plus/Uno на всяко входно домофонно табло, монтирано на сграда , в която има апартаментни устройства от модели "Uno".
 13. До 2 портиерски пулта ( централи ) – главен и подчинен.
 14. Прехвърляне на информацията към входните табла и портиерския пулт - по системната инсталация.
 15. Използвайте захранващ блок FA-Plus / C за системи с 20,  или по-малко домофони и монитори, или захранване FA-Plus за всяка група от по 50 домофона и монитора.
 16. При системи с няколко входни панела, използвайте захранващ блок за всяко от вътрешните (подчинени) входни домофонни табла, а така също и на главния входен панел на комплекса.
Функционални характеристики:
 1. На входното табло - бутони и клавиатура от неръждаема стомана;
 2. Лесно забележими светещи бутони;
 3. Поликарбонатен защитен прозорец пред камерата ( при видеопанелите);
 4. Регулируем наклон на камерата с ел. autoiris и IR за нощно виждане;
 5. Двуредов 16- разряден осветен LCD дисплей със защитен поликарбонатен прозорец.
 6. За аудио домофонна цифрова система фоничната група, която се използва е EL540.
 7. За видео домофонна цифрова система фоничната група е в общ блок с камерата – ч/б ( EL530), или цветна ( EL531).
 8. Независимо регулиране силата на звука за входното табло и апартаментното устройство ( домофон, или монитор), от фоничната група.
 9. Секретност на разговора и отваряне на вратата.
 10. При забравена слушалка в отворено положение, линията е заета само за точно определено време, след което се освобождава.
 11. Акустичен опознавателен сигнал във входното табло, потвърждаващо състоянието на системата: повикването е в процес, системата е заета, активиран е електромагнитния насрещник и т.н. При кодов панел, информацията се изписва и на дисплея.
 12. Програмируемо време за активиране на електромагнитния насрещник - между 0 и 99 секунди.
 13. Лесно програмиране на системата чрез клавиатурата, или с помощта на компютър. Въвеждане на текста, както от клавиатура на мобилен телефон.
 14. Два начина за повикване на апартаментите : директно – чрез въвеждане кода на апартамента, или чрез търсене (с помощта на стрелките) името на наемателя в списъка -  на LCD дисплея.
 15. Циклични съобщения на LCD дисплея с инструкции за употреба, точен час, информация за потребителя ( например името на улицата и номера на сградата), текущото състояние на системата. Въпреки това, тази информация може да бъде предложена и с директно написан текст на информационен модул 3002, или 3202/AL.
 16. Кодовата клавиатура ( 3403/AL), (4403/AL), (5403/AL), (5403/AL COLOR), е с вграден контрол на достъп и той работи независимо от домофонната система.
 17. Четири кода за контрол на достъпа, всеки от които 4- цифрен. Паник код за изпращане на алармен сигнал до охраната ( портиера ).
 18. Използва се 12Vd.c. електромагнитен насрещник . Възможно е да се използва и 12Va.c. насрещник, но с помощта на конвертор EL502 за съответния вход.

Основни схеми на свързване:

а) Цифрови видео и смесени (аудио/ видео) домофонни системи:
б) Цифрови аудио домофонни системи:

Общи условия      Политика за поверителност